Вступ на базі 9 класів 151 Спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

 

  Загальна інформація

Код, назва спеціальності:  151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітня програма: обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях

Освітньо-кваліфікаційний рівеньфаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: технік з автоматизації виробничих процесів

Форма навчання: денна

Джерела фінансування: бюджет та контракт

Термін навчання на базі 9 класу: 3 роки 10 місяців

Вступні екзамени: українська мова( диктант); математика (усно)

Академічні права: вступ на ІІ (ІІІ) курс до ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

Про спеціальність

На першому  та другому курсах (на базі базової загальної середньої освіти) студенти вивчають повний курс загальноосвітньої програми. Починаючи з другого курсу, навчання здійснюється за освітньо-професійною програмою.

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно — інтегровані технології» – одна з найпрогресивніших у наш час і орієнтована на випуск спеціалістів з автоматизованих систем керування технологічними процесами. Робота цих систем неможлива без інтеграції комп’ютерних технологій як на стадії проектування, так і на стадії експлуатації.

Навчання дає студентам базові знання з теорії автоматичного управління, основ інженерної  та комп’ютерної графіки, основ електроніки та мікросхемотехніки, електротехніки та електромеханіки, основ комп’ютерно-інтегрованого управління, автоматичних систем управління технологічними процесами, основ метрології та технології вимірювання, монтажу та обслуговуванню засобів автоматизації.

       

 

Практична підготовка фахового молодшого бакалавра зі спеціальності  151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

 • «Київські ТЕЦ»,

 • “Київські теплові мережі”

 • “Київські електричні мережі”,

 • “Енергозбут ”, 

 • завод “Енергія”;

 • “Київобленерго”,

 • ТОВ “Євро-реконструкція”

 • Трипільська ГРЕС,

 • Білоцерківська ТЕЦ,

 • ВАТ “Енергетик”,

 • ТОВ “Центр промислової діагностики та контролю”,

 • КП “Київський метрополітен”,  та ін.

За результатами виробничої практики студенти отримують робітничий розряд.