Вступ на базі ПТНЗ спеціальність 144 Теплоенергетика

 

 Загальна інформація

Код, назва спеціальності:  144 “Теплоенергетика”

Освітня програма:  монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: технік-теплотехнік

Джерела фінансування: контракт

Вступні екзамени: фаховий іспит 

Академічні права: вступ на ІІ (ІІІ) курс до ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

 

Про спеціальність

Теплоенергетикагалузь енергетики, в якій електрична або теплова енергія виробляється з використання хімічної енергії органічного палива.

Випускники відділення готуються для професійної діяльності в галузі монтажу і експлуатації (обслуговування, ремонт і налагодження) теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій і мають кваліфікацію технік-теплотехнік. В Україні такі фахівці є найдефіцитнішими, вони завжди мають роботу на потужних підприємствах.

Знання та практичні навички, які набувають студенти протягом навчання в коледжі, дозволяють працювати випускникам в енергетичній галузі. Технік-теплотехнік призначений для роботи на теплових електростанціях, в теплових мережах, в монтажних, ремонтних і проектно-конструкторських організаціях та науково-дослідних інститутах і може займати первинні посади:

 • технік-теплотехнік, технік-механік,                                                                      

 • технік з експлуатації і ремонту устаткування

 • технік з підготовки виробництва,

 • технік з налагодження і випробувань,

 • технік-лаборант, технік-конструктор,

 • машиніст парових турбін,

 • старший машиніст турбінного відділення,

 • машиніст котлів,

 • монтажник устаткування котельних   установок,

 • монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів

 • машиніст енергоблоку,

 • машиніст газотурбінних установок,

 • старший машиніст енергоблоків,

 • старший машиніст котельного устаткування

 • старший машиніст котлотурбінного цеху

 • майстер виробничої дільниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична підготовка фахового молодшого бакалавра

зі спеціальності  144  «Теплоенергетика»

 

Студенти спеціальності 144 «Теплоенергетика» денної форми навчання проходять виробничу практику на підприємствах:

 • ТЕЦ-5,

 • ТЕЦ-6,

 • ТОВ «Євро-Реконструкція»,

 • «Енергоремонт»,

 • «Теплові мережі»,

 • «Теплові розподільчі мережі»,

 • ВАТ»Київенергоремонт»

 • Трипільська ГРЕС,

 • Білоцерківська ТЕЦ,

 • ТОВ «Південтепоренергомонтаж»,

 • завод «Енергія»,

 • в науково-дослідницьких інститутах «Київенергомонтажпроект»,  ВАТ «Інститут «Енергопроект».