Вступ на базі ПТНЗ спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Загальна інформація

Код, назва спеціальності:  072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітня програма:  фінанси і кредит

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація:  фаховий молодший бакалавр з фінансів і кредиту

Джерела фінансування:  контракт

Вступні екзамени: фаховий іспит

Академічні права: вступ на ІІ (ІІІ) курс до ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

 

Про спеціальність

На першому  та другому курсах (на базі базової загальної середньої освіти) студенти вивчають повний курс загальноосвітньої програми. Починаючи з другого курсу, навчання здійснюється за освітньо -професійною програмою.

Навчання дає студентам ґрунтовні знання з теорії фінансів і банківської справи, політичної економії, світової економіки, бухгалтерського обліку та аудиту, контролю і ревізії, прогнозування і планування в умовах ринку.

Більшість випускників працюють за фахом в ДТЕК «Київські електромережі» та інших енергетичних підприємствах, у відділеннях державних та комерційних банків, в страхових компаніях, на підприємствах різних форм власності.

Випускники готуються до професійної діяльності на підприємствах різних галузей народного господарства, в управлінських структурах на посадах:

 • брокера з цінних паперів,

 • дилера цінних паперів,

 • біржового маклера,

 • страхового агента,

 • інспектора з організації інкасації та перевезення цінностей,

 • кредитного інспектора,

 • інспектора обмінного пункту,

 • бухгалтера,

 • касира-експерта,

 • інспектора-ревізора,

 • ревізора,

 • молодшого державного інспектора,

 • інспектора з інвентаризації,

 • інспектора митної служби,

 • інспектора з контролю за цінами,а також на інших посадах, що підлягають заміщенню молодими спеціалістами з вищою освітою.

 

Практична підготовка фахового молодшого бакалавра

зі спеціальності  072 Фінанси, банківська справа та страхування

Студенти денної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» проходять технологічну практику у:

 • ДТЕК «Київські електромережі»

 • СВП «Київські ТЕЦ», 

 • ТОВ «Єврореконструкція»;

у відділеннях державних та комерційних банків :

 • АТ «Ощадбанк»

 • АТ КБ «Приват-Банк»

 • АТ «Райффайзен Банк Аваль»

 • АТ «Перший Український Міжнародний банк»;

 •  

у страхових компаніях:

 • «Провідна»

 • «Оранта НАСК»

 •  АСК «ІНГО Україна»

 • «АХА — страхування»

 • «Універсальна»