Вступ на базі 9 класів Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища»

         

 

 Загальна інформація

Код, назва спеціальності:  183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Освітня програма: «Експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: технік-оператор  електронного устаткування.

Форма навчання: денна

Джерела фінансування: бюджет та контракт

Термін навчання на базі 9 класу: 3 роки 10 місяців

Вступні екзамени: українська мова (диктант); математика (усно)

Академічні права: вступ на ІІ (ІІІ) курс до ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

Про спеціальність

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища» – це отримання сучасних універсальних знань, які можна застосувати у будь-якій сфері діяльності, пов’язаній з промисловістю, охороною праці, екологічною та техногенною безпекою.

Навчання дає студентам базові знання з основ радіоелектроніки, фізичних основ електронних апаратів, елементної бази електронних апаратів, аналогової та цифрової електроніки, основ теорії автоматичного управління, основ автоматизації, обчислювальних та мікропроцесорних засобів в електронних апаратах, основ екологічного моніторингу, методів вимірювання параметрів навколишнього середовища

           

 

Випускники підготовлені для професійної діяльності в галузі експлуатації апаратури контролю навколишнього природного середовища на діючих електростанціях та промислових підприємствах , як спеціалісти по експлуатації схем технологічних вимірювань, автоматичних систем регулювання.

 

Практична підготовка фахового молодшого бакалавра

зі спеціальності  183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Студенти проходять навчальну практику в майстерні монтажу та ремонту засобів автоматики і контрольно -вимірювальних приладів, а виробничу практику на таких підприємствах:

 • «Київські ТЕЦ»,

 • “Київські теплові мережі”,

 • ТОВ «Єврореконструкція»,

 • «Енергоналадка»,

 • «Київенерго»,

 • ВАТ «Київенергоремонт»,

 • ЗАТ «Укренергомонтаж»,

 • Трипільська ГРЕС,

 • Білоцерківська ТЕЦ, 

в науково-дослідних інститутах:

 • «Київенергомонтажпроект»,

 • ВАТ «Інститут «Енергопроект» та в установах Державної екологічної інспекції

За результатами виробничої практики студенти отримують робітничий розряд.