Вступ на базі 11 класів спеціальність 143 Атомна енергетика

 

 

 

 

 

                          Загальна інформація

Код, назва спеціальності:  143 «Атомна енергетика»

Освітня програма:  монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування атомних електростанцій

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: технік-теплотехнік

Форма навчання: денна

Джерела фінансування: контракт

Термін навчання на базі 11 класу: 2 роки 10 місяців

Надаються такі сертифікати ЗНО (2017, 2018, 2019 або 2020 року) або проводяться вступні іспити з таких дисциплін:

— українська мова і література (базовий рівень)-

математика або фізика, або історія України (базовий рівень)

Академічні права: вступ на ІІ (ІІІ) курс до ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

 

Про спеціальність

 Енергетичний коледж — єдиний на Україні навчальний заклад, який здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів зі спеціальності атомна енергетика. Його випускники – висококваліфіковані фахівці, які завжди затребувані.

 Випускники спеціальності орієнтовані на важливу і перспективну сферу енергетичної галузі. Вони вивчають особливості монтажу ядерних енергетичних установок, вирішують проблеми надійності та безпеки АЕС для подальшого застосування на практиці й у роботі, а також готуються для професійної діяльності в галузі монтажу і експлуатації (обслуговування, ремонт і налагодження) теплоенергетичного устаткування атомних електростанцій і мають кваліфікацію технік-теплотехнік. В Україні такі фахівці є найдефіцитнішими, вони завжди мають роботу на потужних підприємствах.

Знання та практичні навички, які набувають студенти протягом навчання в коледжі, дозволяють працювати випускникам в енергетичній галузі. Технік-теплотехнік призначається для роботи на електростанціях, в монтажних і проектно-конструкторських організаціях та науково-дослідних інститутах і може займати первинні посади :

 • технік-теплотехнік,

 • технік з підготовки виробництва,

 • старший машиніст котельного устаткування

 • машиніст енергоблоку,

 • старший машиніст турбінного відділення

 • монтажник устаткування парогенеруючих установок,

 • технік з експлуатації і ремонту устаткування,

 • майстер виробничої дільниці, технік механік

 • монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів,

 • технік-лаборант,

 • технік з налагодження і випробувань,

 • машиніст парових турбін,

 • старший машиніст енергоблоків,

 • технік-конструктор.

 

Практична підготовка фахового молодшого бакалавра

зі спеціальності 143 «Атомна енергетика»

Студенти спеціальності 143 «Атомна енергетика»  проходять практику на таких підприємствах:

 • АЕК «Київенерго»,

 • ТЕЦ-5,

 • ТЕЦ-6,

 • ТОВ «Євро-Реконструкція»,

 • «Енергоремонт»;

 • «Теплові мережі»,

 • «Теплові розподільчі мережі», 

 • ВАТ  «Київенергоремонт»,

 •   ЗАТ  «Укренергомонтаж»,

 • ВАТ «Південтеплоенергомонтаж»,

 • Південно-Українська, Запорізька, Рівненська, Хмельницька АЕС.

 

 

 

 

 

 

 

За результатами виробничої практики студенти отримують робітничий розряд.