Вступ на базі 11 класів спеціальність 072 Фінанси,банківська справа та страхування

 

 Загальна інформація

Код, назва спеціальності:  072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітня програма: фінанси і кредит

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з фінансів і кредиту

Форма навчання: денна/заочна

Джерела фінансування: контракт

Термін навчання на базі 11 класу: 1 роки 10 місяців

Надаються такі сертифікати ЗНО (2017, 2018, 2019 або 2020 року) або проводяться вступні іспити з таких дисциплін:

— українська мова і література (базовий рівень)-

математика або фізика, або історія України (базовий рівень)

Академічні права: вступ на ІІ (ІІІ) курс до ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

Про спеціальність

     Навчання дає студентам ґрунтовні знання з теорії фінансів і банківської справи, політичної економії, світової економіки, бухгалтерського обліку та аудиту, контролю і ревізії, прогнозування і планування в умовах ринку.

Більшість випускників працюють за фахом в ДТЕК «Київські електромережі» та інших енергетичних підприємствах, у відділеннях державних та комерційних банків, в страхових компаніях, на підприємствах різних форм власності.

Випускники готуються до професійної діяльності на підприємствах різних галузей народного господарства, в управлінських структурах на посадах:

 • брокера з цінних паперів,

 • дилера цінних паперів,

 • біржового маклера,

 • страхового агента,

 • інспектора з організації інкасації та перевезення цінностей,

 • кредитного інспектора,

 • інспектора обмінного пункту,

 • бухгалтера,

 • касира-експерта,

 • інспектора-ревізора,

 • ревізора,

 • молодшого державного інспектора,

 • інспектора з інвентаризації,

 • інспектора митної служби,

 • інспектора з контролю за цінами,а також на інших посадах, що підлягають заміщенню молодими спеціалістами з вищою освітою.

 

Практична підготовка фахового молодшого бакалавра зі спеціальності  

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Студенти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» проходять технологічну практику у:

 • ДТЕК «Київські електромережі»

 • СВП «Київські ТЕЦ», 

 • ТОВ «Єврореконструкція»;

у відділеннях державних та комерційних банків :

 • АТ «Ощадбанк»

 • АТ КБ «Приват-Банк»

 • АТ «Райффайзен Банк Аваль»

 • АТ «Перший Український Міжнародний банк»;

 •  

у страхових компаніях:

 • «Провідна»

 • «Оранта НАСК»

 •  АСК «ІНГО Україна»

 • «АХА — страхування»

 • «Універсальна»