Вступ на базі 11 класів 151  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна інформація

Код, назва спеціальності: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітня програма: обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікаціятехнік з автоматизації виробничих процесів

Форма навчання: денна/заочна

Джерела фінансування: контракт

Термін навчання на базі 11 класу: 2 роки 10 місяців

Надаються такі сертифікати ЗНО (2017, 2018, 2019 або 2020 року) або проводяться вступні іспити з таких дисциплін:

— українська мова і література (базовий рівень)-

математика або фізика, або історія України (базовий рівень)

Академічні права: вступ на ІІ (ІІІ) курс до ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

 

Про спеціальність

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно — інтегровані технології» – одна з найпрогресивніших у наш час і орієнтована на випуск спеціалістів з автоматизованих систем керування технологічними процесами. Робота цих систем неможлива без інтеграції комп’ютерних технологій як на стадії проектування, так і на стадії експлуатації.

Навчання дає студентам базові знання з теорії автоматичного управління, основ інженерної  та комп’ютерної графіки, основ електроніки та мікросхемотехніки, електротехніки та електромеханіки, основ комп’ютерно-інтегрованого управління, автоматичних систем управління технологічними процесами, основ метрології та технології вимірювання, монтажу та обслуговуванню засобів автоматизації.

Випускники відділення автоматики теплових процесів підготовлені для професійної діяльності в галузі обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на діючих електростанціях у цехах теплової автоматики та вимірювань, як спеціалісти з експлуатації схем теплотехнічних вимірювань, захисту та сигналізації, автоматичних систем регулювання, ремонту контрольно-вимівювальної апаратури та ін.

Технік з автоматизації виробничих процесів  призначений для роботи на електричних станціях; в монтажних, налагоджувальних організаціях; в проектних та науково-дослідних інститутах; в метрологічних службах і може займати первинні посади:

 • технік з автоматизації виробничих процесів;

 • електромеханік;

 • електромеханік дільниці;

 • технік з підготовки технічної документації;

 • технік теплотехнік;

 • технік-конструктор з автоматизації виробничих процесів;

 • технік з налагоджування та випробувань;

 • технік-електромеханік з автоматизації виробничих процесів т ін.

 

 

 

 

 

 

Практична підготовка фахового молодшого бакалавра зі спеціальності  151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Студенти денної форми навчання спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно — інтегровані технології» проходять навчальну практику в майстернях коледжу та виробничу практику на таких підприємствах:

 • «Київські ТЕЦ»,

 • “Київські теплові мережі”

 • “Київські електричні мережі”,

 • “Енергозбут ”, 

 • завод “Енергія”;

 • “Київобленерго”,

 • ТОВ “Євро-реконструкція”

 • Трипільська ГРЕС,

 • Білоцерківська ТЕЦ,

 • ВАТ “Енергетик”,

 • ТОВ “Центр промислової діагностики та контролю”,

 • КП “Київський метрополітен”,  та ін.

За результатами виробничої практики студенти отримують робітничий розряд.