Викладачі

Всі педагогічні працівники Державного вищого навчального закладу «Київський енергетичний коледж»  відносяться до певних циклових предметних комісій.

Циклові предметні комісії (далі ЦПК) – структурні навчально-методичні підрозділи Державного вищого навчального закладу «Київський енергетичний коледж», що проводять виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

ЦПК створені з метою  організації методичної, навчальної та виховної роботи, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів, вивчення і впровадження новітніх педагогічних технологій, удосконалення навчально-виховного процесу.

Загальне керівництво роботою циклових предметних комісій здійснює заступник директора з навчальної роботи та завідуючі відділеннями, за якими закріплена відповідні  циклові комісії.

ЦПК №1

соціально-гуманітарних дисциплін

Члени комісії

Благодатна Оксана Віталіївна, викладач першої категорії

Степаненко Наталія Миколаївна, викладач першої категорії

Пфістер Світлана Валеріївна, викладач вищої категорії

Зайка Світлана Іванівна, викладач вищої категорії

Уткіна Ірина Сергіївна, викладач першої категорії

Чеботарьова Світлана Олександрівна, викладач першої категорії

ЦПК №2

 природничо-математичних дисциплін

 

Члени комісії

Бондаренко Світлана Василівна, викладач вищої категорії

Волинець Валентина Олександрівна, вища категорія, викладач-методист

Свириденко Тетяна Іванівна, вища категорія, викладач-методист

Соломаха Світлана Олександрівна, вища категорія, викладач-методист

Сорока Єлизавета Миколаївна, вища категорія, викладач-методист

Трушковська Людмила Михайлівна, викладач вищої категорії

Грущинська Олена Григорівна, вища категорія, викладач-методист

ЦПК №3

 спеціальних теплоенергетичних дисциплін

Члени комісії

Левченко Михайло Іванович, вища  категорія , викладач-методист

Семеняко Володимир Павлович, вища категорія, викладач-методист

Вороніна Тетяна Анатоліївна, викладач першої категорії

Подушко Людмила Олександрівна, вища категорія, викладач-методист

Синенко Людмила Олександрівна, вища категорія, викладач-методист

Федченко-Галаган Євгенія Сергіївна, викладач вищої категорії

Томашевська Ольга Миколаївна, вища  категорія, викладач-методист

Щербак Віта Михайлівна, вища категорія, викладач-методист

Коваленко Сергій Михайлович, майстер виробничого навчання

 

ЦПК №4

спеціальних та профілюючих  дисциплін

 спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

 

Члени комісії

Аблесімова Людмила Андріївна, вища категорія, викладач-методист

Власюк Ольга Петрівна, вища категорія, викладач-методист

Квашук Святослава Анатоліївна, викладач другої категорії

Куликовська Валентина Броніславівна, викладач першої  категорії

Гатаулін Равіль Федорович, вища категорія, викладач-методист

Довніч Сергій Кузьмич, майстер виробничого навчання  

 

ЦПК №5

 спеціальних електротехнічних дисциплін

 

Члени комісії

Бенціанов Михайло Якович , викладач вищої категорії

Сімейко Віктор Миколайович, викладач вищої категорії

Карлова Олена Миколаївна, викладач вищої категорії 

    Гребенюк Віталій Вікторович, викладач другої категорії, завідувач навчально-виробничими    майстернями

 

ЦПК №6

 профілюючих електротехнічних дисциплін спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»             

 Члени комісії

 Зубець Сергій Петрович, викладач вищої категорії

Лазарчук Людмила Миколаївна, викладач вищої категорії

Хватова Світлана Вікторівна, викладач-методист, вища категорія

Білоус Інна Олексіївна, викладач першої категорії

Костиркін Леонід Леонідович, майстер виробничого навчання

Фролов Станіслав Михайлович, викладач-методист, вища категорія

 

ЦПК №7

 економіко-аналітичних дисциплін                                    

 Члени комісії

Гладенька Юлія Миколаївна, викладач вищої категорії

Гумен Антоніна Володимирівна, викладач-методист, вища категорія

Коваленко Тетяна Миколаївна, викладач-методист, вища категорія

Колесник Ірина Михайлівна, викладач вищої категорії

Рудь Петро Васильович, викладач першої категорії

Сук Ірина Валентинівна, викладач-методист, вища категорія