Студентське самоврядування

Студентське самоврядування у Київському енергетичному коледжі є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень. Вищим органом студентського самоврядування у коледжі є загальні збори або конференція студентів коледжу. Студентське самоврядування потенційно здатне охопити практично всю студентську молодь і забезпечити її соціальне становлення та розвиток. Студентське самоврядування – це особлива форма ініціативної, самостійної, відповідальної громадської діяльності студентів, спрямованої на вирішення важливих питань життєдіяльності, розвиток соціальної активності студентської молоді, підтримку соціальних ініціатив.

У контексті Болонського процесу студентське самоврядування розглядається як невід’ємний елемент освітньо-виховного середовища вищої школи. Студентське самоврядування функціонує на всіх рівнях: академічна група, курс, відділення, гуртожиток, коледж тощо. У вищих навчальних закладах органи студентського самоврядування є підґрунтям набуття організаторських і управлінських здібностей, які стануть у нагоді майбутнім спеціалістам.

Структуру студентського самоврядування зображено даною структурною схемою:

Загалом діяльність студентського самоврядування у Київському енергетичному коледжі регламентується відповідним ПОЛОЖЕННЯМ.

За структурою студентського самоврядування коледжу студентський комітет академічної групи очолює Голова групи – староста. Староста – це лідер, якому колектив академічної групи виказав довіру на прямих виборах. Призначення старости оформлюється наказом директора коледжу. Староста здійснює ефективну комунікацію між колективом академічної групи та адміністрацією, викладачами й іншими структурними одиницями коледжу. Детально права і обов’язки Голови студентського комітету академічної групи описані у  ПОЛОЖЕННІ про старосту академічної групи.