Теплоенергетичне відділення

                          Завідуюча відділенням

                 Синенко Людмила Олександрівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабінет 212

Телефон: (044)559-61-66

Спеціальність 144

«Теплоенергетика»

Теплоенергетикагалузь енергетики, в якій електрична або теплова енергія виробляється з використання хімічної енергії органічного палива.

Підготовка фахівців зі спеціальності  144 «Теплоенергетика» здійснюється на теплоенергетичному відділенні  з 1956 року.

Нормативний термін навчання складає:

 • З роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти (денна форма навчання);

 • 2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти ( на денній та заочній формі навчання)).

 • 1 рік  8 місяців на базі освітнього рівня «кваліфікований робітник» та повної загальної середньої освіти при отриманні освіти за другою спеціальністю студентами коледжу (заочна форма навчання).

На першому  та другому курсах (на базі базової загальної середньої освіти) студенти вивчають повний курс загальноосвітньої програми. Починаючи з другого курсу, навчання здійснюється за освітньо-професійною програмою.

Для підготовки спеціалістів у коледжі створена належна матеріально-технічна база: спеціалізовані лабораторії, кабінети, читальна зала, актова зала, спортивна зала та майданчик, їдальня та гуртожиток.

Підготовка фахівців зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» здійснюється висококваліфікованим педагогічним колективом. Усі викладачі забезпечують викладання навчальних дисциплін у відповідності до своєї кваліфікації та спеціальності. Педагогічним колективом нагромаджений позитивний досвід з планування і організації навчального процесу. Постійно вдосконалюються форми і методи проведення занять та організація самостійної роботи студентів.

Обов’язковим етапом у навчанні є проходження практики у майстернях коледжу та участь у міському конкурсі серед ВНЗ І-ІІ р. а. м. Києва «Кращий за професією».

Студенти спеціальності 144 «Теплоенергетика»  проходять виробничу практику на підприємствах: ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, ТОВ «Євро-Реконструкція», «Енергоремонт», «Теплові мережі», «Теплові розподільчі мережі», ВАТ»Київенергоремонт» Трипільська ГРЕС, Білоцерківська ТЕЦ, ТОВ «Південтепоренергомонтаж», завод «Енергія», в науково-дослідницьких інститутах «Київенергомонтажпроект»,  ВАТ «Інститут «Енергопроект».  За результатами виробничої практики студенти отримують робітничий розряд.

Випускники відділення готуються для професійної діяльності в галузі монтажу і експлуатації (обслуговування, ремонт і налагодження) теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій і мають кваліфікацію технік-теплотехнік. В Україні такі фахівці є найдефіцитнішими, вони завжди мають роботу на потужних підприємствах.

Знання та практичні навички, які набувають студенти протягом навчання в коледжі, дозволяють працювати випускникам в енергетичній галузі. Технік-теплотехнік призначений для роботи на теплових електростанціях, в теплових мережах, в монтажних, ремонтних і проектно-конструкторських організаціях та науково-дослідних інститутах і може займати первинні посади:

 • технік-теплотехнік, технік-механік,                                                                   

 • технік з експлуатації і ремонту устаткування

 • технік з підготовки виробництва,

 • технік з налагодження і випробувань,

 • технік-лаборант, технік-конструктор,

 • машиніст парових турбін,

 • старший машиніст турбінного відділення,

 • машиніст котлів,

 • монтажник устаткування котельних   установок,

 • монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів

 • машиніст енергоблоку,

 • машиніст газотурбінних установок,

 • старший машиніст енергоблоків,

 • старший машиніст котельного устаткування,

 • старший машиніст котлотурбінного цеху,

 • майстер виробничої дільниці.

Спеціальність 143

«Атомна енергетика»

Атомна енергетика – галузь енергетики, що займається одержанням і використанням ядерної енергії.

Підготовка фахівців зі спеціальності        143 «Атомна енергетика»  здійснюється  з 1983 року. Енергетичний коледж — єдиний на Україні навчальний заклад, який здійснює підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності атомна енергетика. Його випускники – висококваліфіковані фахівці, які завжди затребувані.

Нормативний термін навчання складає:

 •  3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти за денною формою;

 •  2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання.

На першому  та другому курсах (на базі базової загальної середньої освіти) студенти вивчають повний курс загальноосвітньої програми. Починаючи з другого курсу, навчання здійснюється за освітньо-професійною програмою.

Підготовка фахівців зі спеціальності 143 «Атомна енергетика»  здійснюється висококваліфікованим педагогічним колективом. Усі викладачі забезпечують викладання навчальних дисциплін у відповідності до своєї кваліфікації та спеціальності. Педагогічним колективом нагромаджений позитивний досвід з планування і організації навчального процесу. Постійно вдосконалюються форми і методи проведення занять та організація самостійної роботи студентів.

Студенти спеціальності 143 «Атомна енергетика»  проходять практику на таких підприємствах: АЕК «Київенерго», ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, ТОВ «Євро-Реконструкція», «Енергоремонт»; «Теплові мережі», «Теплові розподільчі мережі»,  ВАТ  «Київенергоремонт»,  ЗАТ  «Укренергомонтаж», ВАТ «Південтеплоенергомонтаж», Південно-Українська, Запорізька, Рівненська, Хмельницька АЕС.

За результатами виробничої практики студенти отримують робітничий розряд.

Випускники спеціальності орієнтовані на важливу і перспективну сферу енергетичної галузі. Вони вивчають особливості монтажу ядерних енергетичних установок, вирішують проблеми надійності та безпеки АЕС для подальшого застосування на практиці й у роботі, а також готуються для професійної діяльності в галузі монтажу і експлуатації (обслуговування, ремонт і налагодження) теплоенергетичного устаткування атомних електростанцій і мають кваліфікацію технік-теплотехнік. В Україні такі фахівці є найдефіцитнішими, вони завжди мають роботу на потужних підприємствах.

Знання та практичні навички, які набувають студенти протягом навчання в коледжі, дозволяють працювати випускникам в енергетичній галузі. Технік-теплотехнік призначається для роботи на електростанціях, в монтажних і проектно-конструкторських організаціях та науково-дослідних інститутах і може займати первинні посади :

 • технік-теплотехнік

 • технік з підготовки виробництва,

 • старший машиніст котельного устаткування,

 • машиніст енергоблоку,

 • старший машиніст турбінного відділення,

 • монтажник устаткування парогенеруючих установок,

 • технік з експлуатації і ремонту устаткування,

 • майстер виробничої дільниці, технік механік,

 • монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів,

 • технік-лаборант,

 • технік з налагодження і випробувань,

 • машиніст парових турбін,

 • старший машиніст енергоблоків,

 • технік-конструктор.

Після закінчення четвертого курсу та захисту дипломного проекту випускники відділення отримують відповідний  освітньо-кваліфікаційний рівень.

Для забезпечення безперервності навчання випускники можуть продовжувати освіту у  вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченим терміном навчання.

Випускники коледжу забезпечуються робочими місцями за спеціальністю.

 

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ СЕМЕСТРОВОГО РЕЙТИНГОВОГО БАЛУ СТУДЕНТІВ