Технології захисту навколишнього середовища

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища» – це отримання сучасних універсальних знань, які можна застосувати у будь-якій сфері діяльності, пов’язаній з промисловістю, охороною праці, екологічною та техногенною безпекою.

Нормативний термін навчання складає:

 • З роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти (денна форма);

 • 2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти (денна форма).

Навчання дає студентам базові знання з основ радіоелектроніки, фізичних основ електронних апаратів, елементної бази електронних апаратів, аналогової та цифрової електроніки, основ теорії автоматичного управління, основ автоматизації, обчислювальних та мікропроцесорних засобів в електронних апаратах, основ екологічного моніторингу, методів вимірювання параметрів навколишнього середовища.

Підготовка фахівців зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» здійснюється висококваліфікованим педагогічним колективом.

Випускники відділення підготовлені для професійної діяльності в галузі експлуатації апаратури контролю навколишнього природного середовища на діючих електростанціях та промислових підприємствах , як спеціалісти по експлуатації схем технологічних вимірювань, автоматичних систем регулювання, ремонту апаратури, яка використана у вищеназваних схемах, та мають кваліфікацію технік-оператор  електронного устаткування.

Студенти проходять навчальну практику в майстерні монтажу та ремонту засобів автоматики і контрольно-вимірювальних приладів, а технологічну і переддипломну практики на таких підприємствах:

 • ПАТ “Київенерго” —  структурні відокремлені підрозділи

 • «Київські ТЕЦ»,

 • “Київські теплові мережі”,

 • ТОВ «Єврореконструкція»,

 • «Енергоналадка «Київенерго»

 • ВАТ «Київенергоремонт»,

 • ЗАТ «Укренергомонтаж»,

 • Трипільська ГРЕС,

 • Білоцерківська ТЕЦ,

 • ЗАТ «Південтеплоенергомонтаж»,

в науково-дослідних інститутах:

 • «Київенергомонтажпроект», ВАТ «Інститут «Енергопроект» та в установах Державної екологічної інспекції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технік-оператор електронного устаткування підготовлений до роботи за такими видами  діяльності:

 • виробництво контрольно-вимірювальної апаратури;

 • монтаж та установлення контрольно-вимірювальної апаратури;

 • ремонт (спеціалізований) контрольно — вимірювальної апаратури;

 • виробництво контрольно-вимірювальних приладів для промисловості;

 • збір, очищення та розподілення води.

Технік оператор електронного устаткування може займати первинні посади:

 • технік-оператор електронного устаткування;

 • технік з автоматизації виробничих процесів;

 • електромеханік дільниці;

 • технік з налагоджування та випробувань;

 • технік-конструктор (електротехніка);

 • технік — лаборант (хімічні та фізичні дослідження);

 • технік — лаборант (біологічні дослідження);

 • інспектор електрозв’язку;

 • технік електрозв’язку

Після закінчення четвертого курсу та захисту дипломного проекту випускники мають можливість подальшого навчання у вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації за скороченим терміном навчання.

Для забезпечення безперервності освіти коледж уклав договори з:

 • Національним університетом харчових технологій (НУХТ),

 • Національним технічним університетом України імені Ігоря Сікорського (КПІ),

 • Національним авіаційним університетом,

 • Національним університетом біоресурсів і природокористування України,

 • Національним транспортним університетом – кафедра екології та безпеки життєдіяльності.