Фінанси ,банківська справа та страхування

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» охоплює всі аспекти управління фінансово-господарською діяльністю підприємств різних форм власності, здійснення фінансових операцій банківських та страхових установ: планування, формування фінансових ресурсів, їх розподілу та використання.

Державний виший навчальний заклад «Київський енергетичний коледж» здійснює підготовку спеціалістів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з 2007 р.

Терміни та форми навчання:

—  2 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти (денна форма навчання);

1 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання);

1 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання);

1 рік 4 місяці на базі освітнього рівня «кваліфікований робітник» та повної загальної середньої освіти при отриманні освіти за другою спеціальністю студентами коледжу (заочна форма навчання).

Навчальний процес здійснюється висококваліфікованим викладацьким складом, який має значний досвід роботи. Навчання дає студентам ґрунтовні знання з теорії фінансів і банківської справи, політичної економії, світової економіки, бухгалтерського обліку та аудиту, контролю і ревізії, прогнозування і планування в умовах ринку.

Студенти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» проходять технологічну практику у:

 • ДТЕК «Київські електромережі»

 • СВП «Київські ТЕЦ», 

 • ТОВ «Єврореконструкція»;

у відділеннях державних та комерційних банків :

 • АТ «Ощадбанк»

 • АТ КБ «Приват-Банк»

 • АТ «Райффайзен Банк Аваль»

 • АТ «Перший Український Міжнародний банк»;

у страхових компаніях:

 • «Провідна»

 • «Оранта НАСК»

 •  АСК «ІНГО Україна»

 • «АХА — страхування»

 • «Універсальна»

Випускники готуються до професійної діяльності на підприємствах різних галузей народного господарства, в управлінських структурах на посадах:

 • брокера з цінних паперів,

 • дилера цінних паперів,

 • біржового маклера,

 • страхового агента,

 • інспектора з організації інкасації та перевезення цінностей,

 • кредитного інспектора,

 • інспектора обмінного пункту,

 • бухгалтера,

 • касира-експерта,

 • інспектора-ревізора,

 • ревізора,

 • молодшого державного інспектора,

 • інспектора з інвентаризації,

 • інспектора митної служби,

 • інспектора з контролю за цінами,а також на інших посадах, що підлягають заміщенню молодими спеціалістами з вищою освітою.

Навчання в коледжі дає можливість молоді одержати спеціальність за фахом та перспективу подальшого навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за інтегрованими навчальними планами зі скороченим терміном навчання. Державний вищий навчальний заклад “Київський енергетичний коледж” уклав договори про співпрацю з:

 • Національним університетом харчових технологій, 

 • Національною академією статистики, обліку та аудиту, 

 • Міжрегіональною академією управління персоналом,

 • Академією праці і соціальних відносин Федерації профспілок України,

 • Київським національним торговельно-економічним університетом,

згідно з якими випускники коледжу продовжують навчання за освітньо-професійною програмою бакалавр  та магістр.