Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність 141

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка  фахівців зі  спеціальності   141  «Електроенергетика,  електротехніка   та електромеханіка» здійснюється на електроенергетичному відділенні.

Державний виший навчальний заклад «Київський енергетичний коледж» здійснює підготовку спеціалістів за спеціальністю з 1956 року.

 Нормативний термін навчання складає:

 • З роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти (денна форма навчання);

 • 2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти (денна та заочна форма навчання);

 • 1 рік 8 місяців на базі освітнього рівня «кваліфікований робітник» та повної загальної середньої освіти при отриманні освіти за другою спеціальністю студентами коледжу (заочна форма навчання).

В період навчання студенти отримують знання з теоретичних основ електротехніки, електронної та мікропроцесорної техніки, основ комп’ютерної та інженерної графіки, монтажу, ремонту та експлуатації електроустаткування і електричних мереж, релейного захисту, інженерних розрахунків на ПЕОМ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенти спеціальності  проходять технологічну практику на таких підприємствах:

 • СВП “Київські ТЕЦ”

 • ПАТ “Київенерго”,

 • СВП “Київські теплові мережі”

 • ПАТ “Київенерго”,

 • СВП “Київські електричні мережі”

 • ПАТ “Київенерго”;

 • ДП “Енергоремонт”

 • ПАТ “КЕР”,

 • ТОВ “Євро-Реконструкція”, 

 • ПАТ “Київобленерго”,

 • ПАТ “АК “Київводоканал”, 

 • ТОВ “Енергомонтажсервіс”,

 • КП “Київський метрополітен”,

 • ДП НАЕК “Енергоатом ВП “ХАЕС”,

 • в науково-дослідних інститутах «Київенерго-монтажпроект».

Випускники електроенергетичного відділення підготовлені для професійної діяльності в галузі експлуатації та ремонту електричного устаткування і засобів автоматики на електричних станціях, підприємствах електричних мереж, у проектних, ремонтних та налагоджувальних організаціях та мають кваліфікацію техніка-електрика, а також можуть займати первинні посади:

 • технік з налагоджування та випробувань;

 • технік;

 • технік-конструктор;

 • електромонтажник силових мереж та електроустаткування;

 • електромонтажник налагоджувальник;

 • електромонтер головного щита керування електростанцією;

 • електромонтер з оперативних перемикань у розподільчих мережах;

 • електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування;

 • електромонтер з обслуговування підстанцій;

 • електрослюсар з ремонту електричних машин;

 • електромонтер з ремонту і монтажу кабельних ліній;

 • електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування;

 • електромонтер з випробувань та вимірювань 

 • майстер виробничої дільниці

 • диспетчер районного (місцевого) диспетчерського пункту;

 • електрослюсар з ремонту електроустаткування розподільчих пристроїв.

 Після закінчення четвертого курсу та захисту дипломного проекту випускники мають можливість подальшого навчання у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченим терміном навчання. Для забезпечення безперервності освіти коледж уклав договори з:

 • Національним університетом харчових технологій (НУХТ),

 • Національним технічним університетом України імені Ігоря Сікорського (КПІ),

 • Національним авіаційним університетом,

 • Національною академією управління

 • Харківською інженерно-педагогічною академією.