Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології

Спеціальність 151

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно — інтегровані технології» – одна з найпрогресивніших у наш час і орієнтована на випуск спеціалістів з автоматизованих систем керування технологічними процесами. Робота цих систем неможлива без інтеграції комп’ютерних технологій як на стадії проектування, так і на стадії експлуатації.

Нормативний термін навчання складає:

З роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти (денна форма навчання);

2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання);

1 рік  8 місяців на базі освітнього рівня«кваліфікований робітник» та повної загальної середньої освіти при отриманні освіти за другою спеціальністю студентами коледжу (заочна форма навчання).

Навчання дає студентам базові знання з теорії автоматичного управління, основ інженерної  та комп’ютерної графіки, основ електроніки та мікросхемотехніки, електротехніки та електромеханіки, основ комп’ютерно-інтегрованого управління, автоматичних систем управління технологічними процесами, основ метрології та технології вимірювання, монтажу та обслуговуванню засобів автоматизації.

Підготовка фахівців  здійснюється висококваліфікованим педагогічним колективом.

Студенти спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно — інтегровані технології» проходять навчальну практику в майстернях коледжу та виробничу практику на таких підприємствах: ПАТ “Київенерго” —  структурні відокремлені підрозділи: «Київські ТЕЦ», “Київські теплові мережі”, “Київські електричні мережі”, “Енергозбут ”,  завод “Енергія”; “Київобленерго”, ТОВ “Євро-реконструкція”, ВАТ “Київенергоремонт”, ЗАТ “Укренергомонтаж”, Трипільська ГРЕС, Білоцерківська ТЕЦ, ВАТ “Енергетик”, ТОВ “Центр промислової діагностики та контролю”, КП “Київський метрополітен”,  ПАТ “Інститут “Енргопроект” та ін.

             Після закінчення четвертого курсу та захисту дипломного проекту випускники отримують освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» та кваліфікацію технік з автоматизації виробничих процесів.

             Випускники відділення автоматики теплових процесів підготовлені для професійної діяльності в галузі обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на діючих електростанціях у цехах теплової автоматики та вимірювань, як спеціалісти з експлуатації схем теплотехнічних вимірювань, захисту та сигналізації, автоматичних систем регулювання, ремонту контрольно-вимівювальної апаратури та ін.

Технік з автоматизації виробничих процесів  призначений для роботи на електричних станціях; в монтажних, налагоджувальних організаціях; в проектних та науково-дослідних інститутах; в метрологічних службах і може займати первинні посади:

 •  технік з автоматизації виробничих процесів;
 • технік-електромеханік з автоматизації виробничих процесів
 •   електромеханік;
 •  технік з підготовки виробництва;
 •   електромеханік дільниці;
 • технік-конструктор (механіка) ;
 •  технік з підготовки технічної документації;
 • кресляр-конструктор систем автоматизації;
 •   технік теплотехнік;
 •   технік з метрології;
 • електрослюсар з обслуговування засобів автоматизації та вимірювання;
 •  технік-конструктор з автоматизації виробничих процесів;
 • лаборант з обслуговування засобів автоматизації;
 • технік з налагоджування та випробувань;
 • майстер виробничої дільниці.

Навчання в коледжі дає можливість молоді одержати спеціальність за фахом та перспективу подальшого навчання у ВНЗ ІV рівня акредитації за інтегрованими навчальними планами зі скороченим терміном навчання.

Для забезпечення безперервності освіти коледж уклав договори з Національним університетом харчових технологій (НУХТ), Національним технічним університетом України імені Ігоря Сікорського (КПІ), Національним авіаційним університетом, Національною академією управління та Харківською інженерно-педагогічною академією та іншими ВНЗ .

Від бригадира, майстра, техніка до старшого майстра, керівника структурного підрозділу і підприємства — ось далеко не повний спектр професійного зростання техніка з автоматизації виробничих процесів.