Атомна енергетика

Спеціальність 143 «Атомна енергетика»

Атомна енергетика – галузь енергетики, що займається одержанням і використанням ядерної енергії.

Підготовка фахівців зі спеціальності        143 «Атомна енергетика»  здійснюється  з 1983 року. Енергетичний коледж — єдиний на Україні навчальний заклад, який здійснює підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності атомна енергетика. Його випускники – висококваліфіковані фахівці, які завжди затребувані.

Нормативний термін навчання складає:

 3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти за денною формою;

 2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання

На першому  та другому курсах (на базі базової загальної середньої освіти) студенти вивчають повний курс загальноосвітньої програми. Починаючи з другого курсу, навчання здійснюється за освітньо-професійною програмою.

Підготовка фахівців зі спеціальності 143 «Атомна енергетика»  здійснюється висококваліфікованим педагогічним колективом. Усі викладачі забезпечують викладання навчальних дисциплін у відповідності до своєї кваліфікації та спеціальності. Педагогічним колективом нагромаджений позитивний досвід з планування і організації навчального процесу. Постійно вдосконалюються форми і методи проведення занять та організація самостійної роботи студентів.

Студенти спеціальності 143 «Атомна енергетика»  проходять практику на таких підприємствах:

 • АЕК «Київенерго»,

 • ТЕЦ-5,

 • ТЕЦ-6,

 • ТОВ «Євро-Реконструкція»,

 • «Енергоремонт»;

 • «Теплові мережі»,

 • «Теплові розподільчі мережі», 

 • ВАТ  «Київенергоремонт», 

 • ЗАТ  «Укренергомонтаж»,

 • ВАТ «Південтеплоенергомонтаж»,

 • Південно-Українська, Запорізька, Рівненська, Хмельницька АЕС.

За результатами виробничої практики студенти отримують робітничий розряд.

Випускники спеціальності орієнтовані на важливу і перспективну сферу енергетичної галузі. Вони вивчають особливості монтажу ядерних енергетичних установок, вирішують проблеми надійності та безпеки АЕС для подальшого застосування на практиці й у роботі, а також готуються для професійної діяльності в галузі монтажу і експлуатації (обслуговування, ремонт і налагодження) теплоенергетичного устаткування атомних електростанцій і мають кваліфікацію технік-теплотехнік. В Україні такі фахівці є найдефіцитнішими, вони завжди мають роботу на потужних підприємствах.

Знання та практичні навички, які набувають студенти протягом навчання в коледжі, дозволяють працювати випускникам в енергетичній галузі. Технік-теплотехнік призначається для роботи на електростанціях, в монтажних і проектно-конструкторських організаціях та науково-дослідних інститутах і може займати первинні посади :

 • технік-теплотехнік,

 •  технік з підготовки виробництва,

 •  старший машиніст котельного устаткування,

 •  машиніст енергоблоку,

 • старший машиніст турбінного відділення,

 • монтажник устаткування парогенеруючих установок,

 • технік з експлуатації і ремонту устаткування,

 •  майстер виробничої дільниці, технік механік,

 • монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів,

 • технік-лаборант,

 • технік з налагодження і випробувань,

 • машиніст парових турбін,

 • старший машиніст енергоблоків,

 • технік-конструктор.

Після закінчення четвертого курсу та захисту дипломного проекту випускники відділення отримують відповідний  освітньо-кваліфікаційний рівень.

Для забезпечення безперервності навчання випускники можуть продовжувати освіту у  вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченим терміном навчання.

Випускники коледжу забезпечуються робочими місцями за спеціальністю.