Про коледж

      Державний вищий навчальний заклад        «Київський енергетичний коледж»

  

Створений в 1956 році на підставі наказу УНЗ Міністерства електростанцій СРСР.

За період існування коледж був підпорядкований Міненерго СРСР, Міненерго України, з 1997 року — Міністерству освіти України.

Сьогодні Київський енергетичний коледж підпорядкований Міністерству освіти і науки України, є державним вищим закладом освіти 1 рівня акредитації (за рішенням ДАК у 1998 році) і здійснює свою діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України, яка забезпечує право надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста.
Коледж має ліцензію Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, що дає право надання повної загальної середньої освіти.

Педагогічну діяльність коледж здійснює згідно чинного законодавства та на підставі Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положення про вищі навчальні заклади, нормативних актів Міністерства освіти і науки України, Статуту коледжу.
Робота викладачів коледжу спрямована на модернізацію навчально-виховного процесу, забезпечення світоглядних, загальнокультурних і кваліфікаційних потреб особистості, науково-методичне забезпечення дисциплін, кабінетів та самостійної роботи студентів, пошук нових активних форм і методів навчання, впровадження інноваційних технологій, використання комп’ютерної техніки, системи тестів моделювання ситуацій в умовах проблемного навчання, гуманітаризацію освіти і застосування оптимального поєднання форм і методів навчання, самоконтролю за якістю викладання.
Значна увага приділяється вивченню передового педагогічного досвіду, впровадженню педагогічних та методичних інновацій, які апробуються на відкритих заняттях, засіданні круглих столів з питань підвищення педагогічної майстерності.
Всі педагогічні працівники коледжу мають вищу освіту. Колектив коледжу укомплектовано висококваліфікованими викладачами і майстрами виробничого навчання. Це сформований колектив однодумців, що має свої традиції і прагне підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Навчальні заняття проходять в кабінетах і лабораторіях чотирьохповерхового навчального корпусу. Всі кабінети і лабораторії оснащено необхідним обладнанням, меблями, макетами, стендами, схемами, тренажерами та технічними засобами навчання.
Практичні заняття проходять в майстернях: слюсарно-механічній, теплоенергомонтажній, електромонтажній, майстерні зварки та майстерні монтажу і ремонту засобів автоматики і контрольно-вимірювальних приладів. Майстерні повністю обладнані необхідними стендами, макетами та обладнанням для виконання програми практичної підготовки студентів.
Для інформаційного забезпечення викладачів і студентів в коледжі функціонують: бібліотека з читальним залом на 80 місць, яка розташована в приміщенні навчального корпусу та лабораторія ПЕОМ, в котрій нараховується 55 комп’ютерів розміщених в двох аудиторіях та з’єднаних в локальні мережі.
На території коледжу є власний п’ятиповерховий гуртожиток на 400 місць, що дозволяє на 100% забезпечувати усіх іногородніх студентів житлом. В гуртожитку створено належні умови не тільки для проживання, але й обладнані кімнати для занять та відпочинку. В кімнатах проживають по 2-3 студенти.
Здоров’я студентів коледжу знаходиться під постійним контролем студентської поліклініки. Для викладачів та студентів в коледжі працює фельдшерський здоровпункт для отримання невідкладної медичної допомоги.
До послуг студентів і викладачів в навчальному корпусі працює їдальня на 70 місць, актовий зал, спортивний зал. Також на території коледжу розташований спортивний майданчик.

Студенти коледжу беруть участь в міських олімпіадах, конкурсах, науково-практичних конференціях та інших міських заходах як технічного, так і гуманітарного спрямування, займають призові місця.
Однією з основних виховних задач в коледжі є впровадження самоврядування, мета якого — розвиток у студентів ініціативи та самостійності, формування навичок роботи з людьми. На загальних зборах мешканців гуртожитку щорічно обирається студентська рада, яка контролює виконання внутрішнього розпорядку студентами, здійснює контроль за санітарним станом житлових кімнат та допоміжних приміщень, допомагає вихователю в організації змістовного дозвілля, в проведенні тематичних виховних заходів.
Приділяється увага профілактиці вживання студентами наркотичних речовин, формуванню відповідальності студентів за своє здоров’я, здорового способу життя. З метою попередження наркоманії, алкоголізму та паління серед студентів — використовуються такі форми роботи, як лекції, бесіди, зустрічі з лікарями наркологами.
На спеціальному обліку в коледжі перебувають багатодітні, малозабезпечені сім’ї, діти-сироти, та ті, що постраждали від аварії на ЧАЕС.
Щорічно на засіданні адміністративної ради КЕК розглядається питання звільнення від сплати за навчання та проживання в гуртожитку тих, хто потребує соціальної допомоги.

Очолює колектив директор — Левченко Михайло Іванович, який був призначений на цю посаду в 2002 році після проведення в КЕК демократичних виборів, за результатами яких Левченко М.І. набрав переважну кількість голосів членів колективу коледжу. Має вищу освіту. Працює в коледжі з 1977 року — заступником директора з адміністративно-господарської частини, потім заступником директора с навчально-виробничої роботи. Як викладач є спеціалістом вищої категорії, нагороджений знаком «Відмінник освіти України», має відзнаку Президента — медаль «Захиснику Вітчизни». Почесний енергетик України.