Подальше навчання

Для забезпечення безперервності освіти

ДВНЗ «Київський енергетичний коледж » уклав договори з такими вищими навчальними закладами:


 

Національний університет харчових технологій

                                   (НУХТ)

 

 

 

 

    

 Національний технічний університет України

   «Київський політехнічний інститут

           імені Ігоря Сікорського» (КПІ)

 

 

 

 

 

 

Національний авіаційний університет (НАУ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА)

 

 

 

 


                      

         Національна академія статистики,                обліку та аудиту  Державного комітету                         статистики України

 

 

 

 


                 Київський національний

торговельно-економічний    університет                                     (КНТЕУ)

 

 

 

 

 

 

Навчально-науковий інститут енергетики,

        автоматики і енергозбереження

Національного університету біоресурсів і

           природокористування України