Подальше навчання

Для забезпечення безперервності освіти

ДВНЗ «Київський енергетичний коледж » уклав договори з такими вищими навчальними закладами:

ОГОЛОШЕННЯ КПІ