Подальше навчання

Для забезпечення безперервності освіти

ДВНЗ «Київський енергетичний коледж » уклав договори з такими вищими навчальними закладами:


Національний університет харчових технологій  (НУХТ)

 

 Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ)

 

Національний авіаційний університет (НАУ)

 

Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА)

 

 Національна академія статистики,  обліку та аудиту Державного комітету статистики України

 

Київський національний торговельно-економічний    університет  (КНТЕУ)

 

 

Навчально-науковий інститут енергетики автоматики і енергозбереження, Національного університету біоресурсів і  природокористування України