Офіційні документи

Положення про коледж

Статут

Зміни до статуту 1
Зміни до статуту 2

Положення про адміністративну раду
Положення про критерії оцінювання
Положення про рейтингову систему оцінки роботи викладача
Положення про педагогічну раду
Положення про підготовче відділення
Положення про порядок проведення та оформлення семестрового контролю

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу