Електроенергетичне відділення

                      Завідуюча відділенням

                        Коваленко Тетяна Миколаївна                                                                                                                                              

                                                                                            Кабінет 211

                                                                                      Телефон 559-26-18

 

                   

                      Методист

                        Колесник Ірина Михайлівна

 

 

 

Електроенергетика – основа науково-технічного прогресу сучасності, оскільки забезпечує людство теплом, світлом та енергією, без якої неможлива робота будь-якого електричного, електронного, комп’ютерного устаткування, обладнання промислових підприємств, транспорту тощо.

На відділенні здійснюється підготовка фахівців за денною та заочною формами навчання за спеціальністю:

Освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціальність / спеціалізація Термін навчання Кваліфікація
«Молодший спеціаліст» 141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка /Монтаж і експлуатація електро-устаткування електростанцій і енергосистем на базі 9 класів        3       роки 10 місяців

на базі 11 класів       2 роки 10 місяців

друга вища освіта   1 рік 8 місяців

 на базі ПТНЗ           1 рік 8 місяців

    Технік —      електрик

Необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері енергетики є незаперечною. Саме таких фахівців готує електроенергетичне відділення.

Електроенергетичне відділення  має багату і славну історію, адже саме з підготовки техніків-електриків  розпочав свою історію наш навчальний заклад.

Відділення – це колектив спеціалістів-професіоналів, викладачів, що прагнуть постійно вдосконалювати форми та методи навчання, застосовують новітні методики.

Підготовка молодших спеціалістів забезпечується такими цикловими предметними комісіями:

Високий рівень кваліфікації педагогічного персоналу та тісний зв’язок навчального процесу з виробництвом дозволяє готувати фахівців, що є конкурентоспроможними на ринку праці.

Студенти відділення опановують теоретичний курс навчання та отримують практичні навички, приймають активну участь в громадському житті коледжу та міста , організовують концерти до свят, проводять різноманітні акції та конкурси. Беруть участь в гуртковій роботі, що проводиться в коледжі, спортивних змаганнях. Студенти відділення входять до складу студентського самоврядування коледжу.

Професійно забезпечувати стабільну роботу енергетичного господарства та розвивати потужну енергетичну базу України покликані випускники спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Навчання на електроенергетичному відділенні – це впевненість у майбутньому!

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ СЕМЕСТРОВОГО РЕЙТИНГОВОГО БАЛУ СТУДЕНТІВ